Cùng học các khẩu lệnh thể thao bằng tiếng Anh

Trong bài viết trước HocTiengAnh.info đã giới thiệu với các bạn từ vựng về môn thể thao bóng đá. Bài viết này chúng ta sẽ làm quen với các từ vựng về khẩu lệnh thể thao nhé.

khau lenh the thao tieng anh Cùng học các khẩu lệnh thể thao bằng tiếng Anh

Fall in! — Tập hợp!
Attention! — Nghiêm!
– At case! — Nghỉ!
Dismiss! — Giải tán!
Eyes front! (Ready front!) — Nhìn đằng trước, thẳng!
About face! (About turn!) — Đằng sau quay!
Right face! (Right turn!) — Bên phải quay!
Left face! (Left turn!) — Bên trái quay!
– Quick time, march! — Bước đều, bước!
– By twos, number! — Đếm 1, 2 đếm!
– Ready! Set! Go! — Vào vị trí! Sẵn sàng! Chạy

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>