Thành Ngữ Tiếng Anh

Tìm hiểu những ý nghĩa của cụm từ “pick up”

Staples

Pick up chắc chắn không còn là một cụm từ xa lạ với bạn nữa, nhưng bạn đã biết hết

Ý nghĩa tên của các nước và thương hiệu trong tiếng Anh

holland

Bạn đã bao giờ tìm hiểu nghĩa của những từ trong tên một đất nước chưa? Hãy cùng mình ghé

Những cụm từ Tiếng Anh thông dụng nhất cho bạn

Remember

những cụm từ Tiếng Anh thông dụng nhất mà  bạn nên biết: A According to …. :Theo….. As far as

Tổng hợp 27 thành ngữ tiếng Anh thông dụng

27-thanh-ngu-tieng-anh-thong-dung

một số thành ngữ thông dụng hay gặp trong cuộc sống hàng ngày nhé.   1. Easy come, easy go:

Một số thành ngữ, tục ngữ Anh-Việt, Việt-Anh thông dụng

English-Idioms

Kho kiến thức là vô hạn trong khi sức lực của con người là có hạn. Thế nhưng điều đó