Cách để phân biệt EVERYDAY và EVERY DAY

EVERYDAY or EVERY DAY !!?

Một trong những lỗi mà người chúng ta và thậm chí cả người bản địa cũng hay mắc phải là sử dụng lẫn lộn giữa EVERYDAY và EVERY DAY. Lý do có lẽ vì EVERYDAY và EVERY DAY có cách đọc giống nhau và ý nghĩa cũng tương tự nhau.

Vậy làm sao phân biệt giữa EVERYDAYEVERY DAY để sử dụng cho đúng?

 Cách để phân biệt EVERYDAY và EVERY DAY

# EVERYDAY (một từ) là TÍNH TỪ, mang nghĩa “thông thường, bình thường, diễn ra mỗi ngày”, luôn đứng trước danh từ.

– Don’t use the everyday dishes. It’s a special occasion.
Đừng dùng những chiếc đĩa bình thường (vẫn hay dùng hằng ngày). Đây là một dịp đặc biệt.

– You shouldn’t wear an everyday outfit to the wedding.
Bạn không nên mặc quần áo bình thường (vẫn hay mặc hằng ngày) đi dự đám cưới.

– These shoes are great for everyday wear.
Những chiếc giày này thích hợp để mang mỗi ngày.

– Don’t let the problems of everyday life get you down.
Đừng để những vấn đề của cuộc sống hằng ngày làm bạn buồn.

# EVERY DAY (hai từ), là 1 TÍNH TỪ + 1 DANH TỪ, nhưng thường được dùng như một trạng từ, chỉ sự thường xuyên xảy ra của hành động. Vì làm nhiệm vụ như 1 trạng từ nên EVERY DAY có thể đứng đầu câu hoặc cuối câu.

– I go to the park every day.
Tôi đến công viên mỗi ngày.

– I have to work every day this week except Friday.
Tôi phải đi làm mỗi ngày trong tuần này trừ thứ 6.

– Every day I feel a little better.
Mỗi ngày tôi cảm thấy tốt hơn một chút.

EVERY DAY đồng nghĩa với EACH DAY.

Lưu ý :

Trong những câu trên, EVERY DAY làm nhiệm vụ như một trạng từ nhưng trong câu sau đây thì EVERY DAY không làm nhiệm vụ như 1 trạng từ nữa mà trở về là 1 TÍNH TỪ + 1 DANH TỪ và làm chủ ngữ trong câu.

– Every day is a gift.
Mỗi ngày là một món quà.

Tóm lại, từ những phân tích ở trên, các bạn có thể thấy là nếu muốn nói “Tôi học tiếng Anh mỗi ngày” thì phải viết là “I learn English EVERY DAY”

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>